Van de bestuurstafel

zondag 3 maart 2019
Beste leden, Het nieuwe bestuur van onze vereniging vergadert 3 wekelijks
Graag willen wij jullie op de hoogte houden (voor zover mogelijk) van de zaken waar we ons mee bezig houden.
• De trainersstaf voor komende seizoen krijgt steeds meer invulling. De trainer voor het 2e en de keeperstrainer zijn ook vastgelegd.
  De vacature voor trainer JO-19 wordt hopelijk snel ingevuld.
• De komende maanden gaat het bestuur zich oa bezig houden met “rookvrij sportpark”. Voor het nieuwe seizoen begint willen we een standpunt hebben ingenomen en eventueel invoeren.
• Bij sneeuwval (of liggend sneeuw op het veld) wordt er niet getraind op het kunstgras.
  Dit is gecommuniceerd in de trainersapp door de TC. Voor trainen op het natuurgras is de trainer zelf verantwoordelijk voor het afgelasten van de training.
  Mochten we als bestuur denken dat het onverantwoord is om te trainen, dan wordt dit vroegtijdig gecommuniceerd.
• Voorbereiding voor de presentatiegids 2019-2020 zijn in gang gezet. Foto momenten zullen vroegtijdig bekend worden gemaakt. Privacy beleid en formulieren worden binnenkort verstuurd.
• Het bestuur van Erica’86 is op de koffie geweest om kennis te maken met ons. Dit op verzoek van Erica’86. Het bestuur van ’86 bestaat momenteel uit 4 personen.
  Ze willen dit seizoen gebruiken om alles op order te krijgen en mogelijk volgend  seizoen de mogelijkheid voor fusie besprekingen opnieuw bekijken.
• Aanschaf AED. Op het sportpark is op dit moment één AED aanwezig (in de hal naar de sporthal). Als er geen activiteit is in de sporthal kan er niemand bij.
  De AED gaat in de zomermaanden ook nog eens naar het zwembad.
  Sc Erica neemt het initiatief om met de overige gebruikers van het sportpark en het zwembad te overleggen om een extra (nieuwe) AED aan te schaffen zodat er bij calamiteiten direct een AED beschikbaar is.
• De cursus “meer vrijwilligers” gaat waarschijnlijk nog dit jaar georganiseerd worden. Mede door inzet van het “Drents Verbond” en FC Emmen.
  Voor Sc Erica hebben Arjan Hartman en Rob Poelman tijdens de ALV van november aangegeven wel deel te willen nemen.


Vacatures:

We hebben de volgende vacatures open staan:
• Wedstrijdsecretaris senioren
• Omroeper bij thuiswedstrijden 1e elftal miv nieuwe seizoen
• Schoonmaker-(ster) toiletten zaterdagavond/zondagochtend

Voor interesse of informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.

Namens het bestuur,
Jan Jeuring

Voorzitter SC Erica

Sc Erica ¦ Kalffstraat 84 ¦ NL-7887 AJ Erica 
E-mail voorzitter@scerica.nl